FAKTA OM AFRIKA

FAKTA OM APARTHEID

Apartheid är ett ord på afrikaans som betyder åtskillnad. Apartheid var ett politiskt system
i Sydafrika under senare delen av 1900-talet, som gjorde skillnad mellan vita (boerna, som hade
fulla medborgerliga rättigheter), "färgade" (främst invånare av indiskt ursprung) och den svarta
befolkningen (som i princip saknade rättigheter). Diskriminering av svarta har präglat Sydafrikas
historia alltsedan den vite mannen först kom till landet 1652. Apartheid förknippas främst med det
vita Nationalistpartiet som kom till makten 1948 på sitt program om rasåtskillnad. Förtryck av
landets icke vita invånare var dock inget nytt. Med jordlagarna 1913 och 1936 stadfästes den erövring
av marken som de vita genomförde under 1800-talet. Landets svarta majoritet hänvisades till 13 procent
av marken. När Nationalistpartiet kom till makten inleddes ett enormt lagstiftningsarbete vars
huvudsyfte var att skapa vattentäta skott mellan landets olika rasgrupper inom snart sagt alla livets
områden. Till exempel infördes förbud mot äktenskap över rasgränserna, lagar om skilda bostadsområden,
segregerade badstränder med mycket mera. Kulmen, det så kallade grand apartheid, var försöket att genom
att hänföra alla svarta till något av tio "hemländer", ett slags reservat, beröva dem deras sydafrikanska
medborgarskap och därmed grunden för deras anspråk på rösträtt och politiskt inflytande i "det vita Sydafrika".
Den djupt orättvisa raspolitiken som upprätthölls av Nationalistpartiet i över 40 år ledde till enormt
mänskligt lidande och bidrog till att landet fick den snedaste välståndsfördelningen i världen. 3,5 miljoner
svarta som bodde i "vita" områden tvångsförflyttades. Så småningom väcktes omvärldens avsky för apartheidpolitiken
och sanktioner började införas mot Sydafrika. Även inom landets etablissemang började systemet ifrågasättas.
Redan i slutet av 1970-talet varnade dåvarande premiärminister PW Botha för att landets vita måste
"anpassa sig eller dö". Botha nöjde sig dock med försiktiga förändringar av politiken och såg hela tiden till
att den vita minoritetens maktmonopol aldrig hotades. Det var först sedan president FW deKlerk kommit till
makten 1989 som apartheidsystemet på allvar började nedmonteras. Under stort internationellt tryck började
den vita regimen under 1990-talet att lätta på detta förtryck, och ANC-ledaren Nelson Mandela släpptes ur
fängelse och blev vald till president i landets första demokratiska val (där svarta tilläts rösta).

Tillbaka till första sidan