FAKTA OM AFRIKA

ALLMÄN FAKTA OCH HISTORIA

Afrika har sitt namn efter antikens romerska provins africa, belägen i området runt Kartago i Nordafrika
och uppkallad efter en nord-afrikansk berberstam, Afrerna. Det är den näst största av världsdelarna
(efter Asien) och omfattar 1/5 av jordens landområden (motsvarande tre gånger Europas yta). Till afrika
räknas geografiskt några större öar och ögrupper : Madeira, Kanarieöarna och Kap Verdeöarna i Atlanten,
Madagaskar utanför kontinentens östkust samt Komorerna, Seychellerna, Amiranterna och Maskarenerna i
indiska oceanen. Det finns ett litet antal europeiska områden och besittningar, bl.a. Mayotte, Réunion
och Saint Helena. Afrika omges av hav, den enda landgränsen är det smala sueznäset, som bildar gräns mot
Asien. I nordväst skiljs kontinenten från Europa av det endast 14 km breda gibraltar sund. Ekvatorn skär
tvärs genom afrika. Geologiskt är afrika en mycket gammal kontinent, i huvudsak uppbyggd av urberg. Under
jordens forntid var den en del av jättekontinenten gondwanaland. Denna gled isär under jordens medeltid
(Jura-Krita för 100-150 miljoner år sedan) och afrika fick sin nuvarande form. Skog täcker ca.1 / 5 av
afrikas yta men skogsbruket är relativt obetydligt. Av afrikas yta är bara ca. 6 % uppodlad, företrädesvis
savannerna, där traditionell betesmark förvandlats till jordbruksmark. Totalt är 2 / 3 av afrikas befolkning
sysselsatta inom jordbruket. Industrin sysselsätter bara drygt 10 % av befolkningen, men förhållandena
varierar kraftigt mellan olika regioner. Till fattigdomen i afrika söder om sahara bidrar folkökningen.
Afrikas invånare är ojämnt fördelade över den väldiga kontinenten, vid sidan av nordafrika, där nildalen
är extremt tättbefolkad (upp till 1 000 inv / km2), är invånartättheten störst i väst- och östafrika.
Endast omkring 1 / 4 av världsdelens befolkning bor i städer. Ändå så bor en sjundedel av jordens befolkning
på kontinenten. I april 1996 så blev afrika den 4:e kärnvapenfria zonen i världen. 50 av 53 stater i afrika
undertecknade avtalet. Avtalet innebar förbud mot innehav, utprovning eller lagring av kärnvapen.

Fortsätt