FAKTA OM AFRIKA

RELIGION

Bild över världsreligionerna

Omkring 45% av afrikas befolkning tillhör olika kristna kyrkor, och nästan lika många bekänner
sig till islam. Endast runt 10% av befolkningen utövar de afrikanska religonerna, som går tillbaka
till tiden före den europeiska kolonisationen, men många traditioner fortlever inom ramen för
kristendom och islam. Gemensamt för religionerna är att människans utvecklingsstadier markeras med
riter, t.ex initiationsriter när pojkar upptas bland männen. Typiskt är också en animistisk tro, en
tro på ett föremål, floder, berg osv. är knutna till andeväsen som är delar av en allt genomsyrande
kraft. Tron på en högsta gud och skapare av universum är utbredd, men i många religioner är han
omöjlig att nå direkt med böner. I stället anlitas avlidna förfäder som mellanhänder. Detta hör ihop
med anfäderskulten (ankulten), som bl.a. innebär att en död, som ännu är ihågkommen av någon levande
släkting, alltjämt finns till som en medlem av familjen och klanen. Magisk - religiös kraft tros i en
del religioner kunna koncentreras till och "ladda" heliga föremål, fetisher. I allmänhet utförs riterna
av familjeöverhuvudet, men åtminstone förr hade även hövdingar och kungar en viktig religiös roll.
Religionerna saknar dogmer, men ett prästerskap besitter djupare religiösa kunskaper. I regel saknas
särskilda tempel och beständiga kultföremål. De religiösa föremålen utgör trots det en stor och ofta
mycket högtstående del av den afrikanska bildkonsten. Kristendomen är urgammal i afrika, dit den kom
på 100 t e.Kr. Kristna kungadömen fanns tidigt i Nubien (Meroe) och i Etiopien, där den etiopiska
kyrkan ännu lever kvar. Som ett resultat av senare mission dominerar katolicismen i länder som
Demokratiska Republiken Kongo, Angola och Kamerun och protestantismen i delar av södra och östra afrika.
Islam spreds efter Muhammeds död 632 över nordafrika, där den förblivit helt dominerande. Den spreds
senare söderut av arabiska handelsmän. Senegal, Guinea och norra Nigeria t.ex. blev helt islamiska på
1700 och 1800 talen. Voodoo (Vodun) är benämningen på en folklig religion som finns i Benin, Togo, Ghana
och Nigeria. Voodoo är polyteistisk. Dess gudar är både manliga och kvinnliga, goda, onda och ambivalenta,
och de yttrar sig som andemakter, av vilka många dyrkas. Namnet kan spåras till ett afrikanskt ord för
"ande" och till yoruba folket som levde i 1700-1800 talets Dahomey. Det kan gå tillbaka så långt som
6000 år i afrika.

Fortsätt