FAKTA OM AFRIKA

MYTOLOGI

I varje afrikanskt land finns ett otal folkstammar. Det finns sammanlagt så många stammar, språk
och religoner att det är svårt att ge en uppfattning om de skiftande skapelsemyter som existerar.
Numera är islam den dominerande religonen i norra afrika, och i söder är det kristendomen som härskar.
I det tropiska afrika lever ännu äkta afrikanska religoner kvar. De flesta folken tror på en himmelsgud
som ofta visar sig i åska och blixtar. Jorden, solen och månen är framstående gudar. Man tror också på
andar. En stor del av afrikas folk trodde att allt i naturen beboddes av andar. Om man ville hugga ner
ett träd måste man utföra de rätta ceremonierna. Trädanden fanns kvar i trädet också sedan det blivit en
hydda, en båt eller en trumma. Hade man förargat trädanden blev hyddan oduglig, båten sjönk och trumman
gav inte ett ljud ifrån sig. Alla varelser som kunde döda en människa, såsom lejonet, ormen och blixten,
beboddes av starka andar. De flesta afrikanska stammar hade eller har medicinmän, som främst är till för
att bota, ofta med örter men också med magisk kraft. Medicinmännen kan vara trollkarlar. De kan förgöra
fiender med sin magiska kraft, t.ex. genom att förfärdiga en docka som föreställer fienden och så sticka
nålar genom dockan. Den avbildade blir matt, maktlös och kan dö. Man trodde ibland att trollkarlar kunde
förvandla sig till leoparder eller pytonormar och sluka människor. Medicinmännen kan försätta sig i trance
och låta sin själ färdas långa sträckor utom kroppen. De skapar också fetischer, förmål som fylls av en
ande och kan bringa kraft och lycka åt sin ägare.

MEDICINMÄN

I allmänhet finns det 3 möjligheter att kunna bli erkänd som medicinman:

Man börjar praktisera som medicinman därför att man anser att man blivit uppmanad till
det genom en så kallad andeingivelse.
Man lär sig yrket genom att arbeta som praktikant hos någon inhemsk läkare.
Man övertar uppgiften som medicinman från sin far.

Medicinmännen kan delas upp i 4 olika yrkeskategorier:

HERBALISTEN

Kan liknas vid gångna tiders apotekare. Han framställer själv olika läkemedel av rötter, gräs,
blommor och örter men även av till exempel lejonklor, elefantfett, buffelben, krossade
noshörningshorn, torkade ödlor, ormhud, djurhud, hår och torkad apspillning. Herbalisten sysslar
vanligtvis inte med att undersöka sjuka eller att försöka bota dem. Han säljer sina undermedel
i stan på marknaden. Samtidigt bjuder han också ut fetischer, amuletter och gudabilder.

NATURLÄKAREN

Ställer diagnos på sjukdomar och skriver ut läkemedel. Han kan också arbeta som kirurg.
Det är vanligt att fäderna överlämnar sina hemligheter som arv till barnen. Naturläkarens
läkekonst bygger ofta på en mycket vid erfarenhet av sjukdomar, skador och sår. Samtidigt
tror han också att magin spelar en viktig roll i läkeprocessen. Det är enbart genom de
magiska krafterna som människan kan bli verkligt botad.

MAGIKERN

Har traditionellt spelat en viktig i de afrikanska samhällena. Hans verksamhet kan man bara
förstå om man håller i minnet att i traditionell afrikansk kultur beror sjukdomar på att man
har överträtt stammens eller anfädernas lagar eller brutit mot något som var tabu. Sjukdomen
som man har drabbats av är ett straff från anfädernas andar. För att bli botad måste den sjuke
försona sig med anfädernas andar. Först då driver läkemedlen ut andarna och får en botande förmåga.
Varje magiker använder fyra eller fem besvärjelseformler och kan därför sägas vara ett slags specialist.

SPÅMANNEN

Är den fjärde typen av medicinman. Han använder sig av orakel eller fetischer och är ofta
sista hoppet för den sjuke. När diagnostikern inte kan finna orsaken till sjukdomen, går
man till spåmannen, som genom kontakt med andarna kan tala om vad orsaken är. Spåmannen
kan också ge råd vid viktiga avgöranden.

Medicinmannens behandlingsmetoder är genomgående mycket grova. Läkemedlen ska smaka starkt
och bittert. Tanken är att de bittra läkemedlen inte främst ska bota utan istället driva ut
andarna. Här finns en stark psykologisk faktor med i spelet. Patientens egen inställning
till sin sjukdom och till medicinmannens möjligheter spelar över huvud taget en mycket stor
roll inom den afrikanska läkekonsten.

Fortsätt