FAKTA OM AFRIKA

MYTOLOGI

SKAPELSEMYTER

De afrikanska folken har många olika uppfattningar om skapelsen, från akanfolkets tro att universum
gjordes av modergudinna Nyame som identifierades med månen, till den vitt spridda bilden av en väldig
orm - ofta sedd som regnbågen - som kosmos ursprung. I södra afrika kallas denna orm allmänt Chinaweji
och betraktas som en stor pytonorm. Från södra Algeriet till timbuktu sägs det första som skapades i
universum ha varit en väldig orm, Minia, av vars kropp sedan världen och allt levande gjordes. Så vitt
skilda grupper som dogonfolket och lungufolket talar om skapelsen som vibrationer från ett "kosmiskt ägg".
I dogonmyten har världen sitt ursprung i universums frö, en stjärna som de kallar vid sitt namn för
digitaria exilis, deras minsta odlade spannmålsfrö. Hos dem är stjärnan "tvilling" till hundstjärnan,
sirius, och den minsta och tyngsta av alla stjärnor; den är så tung säger man, att alla människor på
jorden tillsammans inte skulle kunna lyfta en liten bit av den. Dess bana runt sirius, som sägs ta 50 år,
vidmakthåller all skapelse i rymden. En av de mest komplexa skapelsemyterna berättas av bambarafolket,
som är grannar till dogonfolket. De berättar hur tomheten, Fu, i begynnelsen förde fram kunskapen, Gla Gla Zo.
Denna kunskap, som var fylld av sin tomhet och vars tomhet i sin tur var fylld av sig själv, var den första
skapande kraften i universum och satte i gång en mystisk process av frigörande och återtagande av energi,
som i sin tur ledde till skapandet av den mänskliga medvetenheten, universums "frö" eller princip.
(På grund av den grundläggande lag om tvillingskap som enligt bambarafolket styr all skapelse, finns i varje
människa både manligt och kvinnligt, både kroppsligt och själsligt.) Sedan gjorde anden Pemba jorden,
och anden Faro gjorde himlen, och båda fastställde de 4 riktningarna. Sedan uppträdde livet på jorden.
Faro skapade tvillingar i öknen och det första gräset växte. Sedan kom de första vattnen och med dem en
fisk som förde Faro och hans barn ut på havet, där han skapade alla vattenlevande djur. Faro gav namn åt alla
varelser och ting och bestämde årstiderna. På platsen för det ursprungliga mörkret skapade han växlingen
mellan dag och natt. Därefter ordnade han alla levande varelser. Människorna blev också namngivna och ordnade,
och raser och stammar delades upp efter egenskaperna i deras blod, där Faro skrev in deras öde. Sedan
återvände han till himlen. Fipafolket och tutsifolket i säger att halvgudomliga varelser föll ned från
himlen i tidens början för att grunda mänskligheten, medan massajherdarna hävdar att himmel och jord från
början var förbundna med ett rep med vars hjälp en hög gud skickade boskap till människorna nedanför.

DOGON
Dogonfolket tror att skapelsen började med en varelse som kallas Amma, ett ägg som var fröet till kosmos.
Det vibrerade 7 gånger, varpå det öppnades och släppte ut en skapande nommoande. Denna föll till marken
och följdes av en kvinnlig tvilling, och sedan ytterligare fyra nommopar. Nommo skapade och ordnade himmel
och jord, natt och dag som följer på varandra samt det mänskliga samhället.

PANGWE
Pangwefolket berättar att Gud först skapade en ödla av lera, som han lade i en vattenpöl för att den
skulle bli blöt. Där fick den ligga 7 dagar, sedan ropade han : "Människa, stig upp!" och upp reste sig
då en man. Detta sägs bevisa att människorna en gång levde i vatten, i floder och i träsk.

SHILLU
Shillufolket berättar att deras högsta gud, Juok, skapade människan genom att han for norrut och fann
vit lera och av den formade han folken i europa. Så fann han rödbrun lera och gjorde araber, och sedan
tog han svart jord och skapade afrikaner. Han sade till sig själv : - Jag ska ge människorna långa ben
att springa med på de grunda ställen där de fiskar, sådana som de skära flamingo-fåglarna har. Jag ska
ge dem långa armar att svinga hackan med, så som aporna svingar pinnar. Jag ska ge dem munnar att äta
hirs med och tungar att sjunga med och jag ska ge dem ögon att se sin mat med och öron att höra sina sånger med.

NUBIER
Nubierna berättar att människan kom till så här : gud gjorde en man av lera och gräddade honom i sin ugn.
Han var ivrig att göra en välgräddad man och han lät honom stå för länge i ugnen. När han kom ut var han
svart. Då skickade gud iväg honom uppför nilen till de brända ansiktenas land, Etiopien. Sedan gjorde gud
en lerman till. Eftersom han inte ville att han också skulle bli bränd tog han ut honom för tidigt ur ugnen.
Det blev en vit man och gud skickade honom nerför nilens ström till de nordliga länderna. Men tredje gången
tog gud ut människan i alldeles rätt tid. Han blev vackert rödbrun. Så fick han stanna i Sudan där gud skapade människan.

BERBER
Berberna säger att de första mänskliga varelserna var ett par utan kläder som kämpade om ett vattenhål
och idkade könsumgänge djupt under jorden. Deras 50 söner och 50 döttrar klättrade och klättrade för
att komma upp till jordytan. De 50 döttrarna kom först upp. De såg växter.
- Vem gjorde er? frågade de.
- Det gjorde jorden, svarade växterna.
Flickorna vände sig om och böjde sig ner och frågade jorden:
- Vem gjorde dig?
- Jag har alltid varit här, mullrade jorden.
Natten föll på och flickorna såg för första gången månen och stjärnorna glimma i höjden.
- Vem gjorde er, måne och stjärnor så högt över oss och över träden? ropade flickorna.
Är ni kanske de som har skapat allt annat runt omkring oss?
Så fortsatte flickorna att ropa, men månen och stjärnorna var för högt uppe för att höra dem eller svara.

YORUBA
Innan jorden ännu var skapad skickade himmelsguden Olodumare sina 2 söner, Obatala och Oduduwa,
ner till världen. Eftersom det inte fanns land utan bara vatten, hade bröderna inget att stå på.
Men Olodumare släppte ner ett träd från skyn. Det var en kokospalm och den växte så fort att den
blev ett högt träd som bottnade i vattnet. När Obatala och Oduduwa kom ner landade de tryggt i
palmens grenar. Obatala började genast skära barken av trädet för att tappa ur palmvin. Det var
så gott att han blev kvar där. Snart föll han i sömn, för palmvin, som är den söta, jästa saven i
palmträdet, är en mäktig dryck. Oduduwa tog sig ner till trädets rötter i vattnet. Brödernas far,
Olodumare, hade sänt med dem 3 ting, en väska, en höna och en kameleont. Oduduwa öppnade nu väskan
och fann att den innehöll vit sand och den strödde han över vattenytan. Kameleonten kom nu fram och
började gå på sanden mycket försiktigt, för sådan är kameleonten. Sanden höll. Då fann Oduduwa att
resten av innehållet i väskan var fet, svart jord. Den tömde han ut, och strax kom hönan och började
krafsa och sprätta den åt alla håll tills den spritts ut och blivit det land vi känner i dag. När så
Oduduwa steg ner på sin mark skickade Olodumare ner Aje som gåva från himlen. Aje var en kvinna, och
hennes namn betydde "välmåga". Hon blev Oduduwas maka, och stannade hos honom resten av sitt liv. Av
sin far fick Oduduwa 3 gåvor till. Han fick en väska med majs att så för att få mat, han fick en väska
med kaurisnäckor för att handla med och 3 järnstänger som han smidde till knivar, macheter och hackor.
Oduduwa blev den förste kungen av Ife, mittpunkten i kungariket Yoruba. Oduduwa och Aje fick en son som
fick heta Oranyan. Han ägde många hästar och han var en stor krigare som försvarade sitt land mot alla
inkräktare. Det sägs att han aldrig dog. När han blev mycket gammal drog han sig tillbaka till en grotta
i bergen. Det sägs också att när hans folk svävar i fara kommer han tillbaka.

Fortsätt