FAKTA OM AFRIKA

FAKTA OM SJÖRÖVERI

Sjöröveriet har inte försvunnit från Jordens yta trots att det är i internationell lag förbjudet
sedan mitten av 1800 talet. Under hela 1900 talet infekterades speciellt Persiska viken,
sydostasiatiska och östafrikanska farvatten av pirater. De moderna piraterna ger sig på
handelsfartyg, men även nöjesbåtar, och har på senare tid engagerat stora flottstyrkor exempelvis
vid Somalias kuster där pirater som opererar i småbåtar och beväpnar sig med handeldvapen har
orsakat frakttrafiken i området stor skada och dessutom har uppnått stora rubriker i världspressen.
Andra tillhåll för pirater i våra dagar är Nigeria och Indonesien.

Fakta om sjöröveri

Fakta om sjöröveri Fakta om sjöröveri

Tillbaka till första sidan