FAKTA OM AFRIKA

SPRÅK

I afrika talas uppskattningsvis runt 2000 språk. De flesta är små och saknar skriftspråk,
men några talas av många miljoner människor. Eftersom afrikas statsgränser till största
delen är dragna av de europeiska kolonialmakterna, utan hänsyn till folk och språk, används
ofta den forna kolonialstatens språk inom utbildning och administration. De sydafrikanska,
holländskättade boernas afrikaans räknas som ett eget språk men är nära besläktat med holländska.
De afrikanska språken, dvs. de språk som har sina rötter i afrika, brukar föras till fyra
huvudgrupper. De afroasiatiska språken i norr (även kallade semitiskhamitiska språk) innefattar
de semitiska språken, dit hör afrikas största språk, arabiskan samt berberspråken, kushitspråken
och språk som koptiska och hausa. De nilosahariska språken talas i Sudanområdet söder om sahara,
med bl.a. de nubiska och de sahariskaspråken samt massajernas språk i Kenya och Tanzania. Nigerkongo
språken talas i stor del av mellersta och södra afrika. Hit hör den stora gruppen bantuspråk, t.ex.
ndebele (matabele), shona, xhosa, zulu och swahili, vilket också är hjälpspråk i stora delar av öst och
centralafrika. Till nigerkongo språken hör också en del västafrikanska språk: fulani (ful),
mandingospråken i nigerdalen, kwaspråken med bl.a. yoruba och ibo i Nigeria. Khoisanspråken i
sydvästra och södra afrika är bushmännens (san) och hottentotternas (khoi) språk. På ön Madagaskar
talas malagasy, ett malajopolynesiskt språk.

VIKTIGA SPRÅK

* anger språkstam, därunder är närbesläktade språk indelade i **språkfamiljer.
(=) anger att språket är utdött.

* Indoeuropeiska språk

** Germanska språk
västgermanska
afrikaans

* Afro-asiatiska språk

Afroasiatiska språk är en språkfamilj som främst hör hemma i mellanöstern och norra afrika.
De 250 språk som hör till denna språkfamilj talas av omkring 200 miljoner människor. Några för
en del av språken gemensamma drag är vissa konsonanters (uvularer) uttal (ur ett svenskt persektiv
låter det som att de "spottas fram" från gommen) och att ordstammarna ofta böjs (istället för som på
svenska - förses med ändelser).
** Semitiska språk
östsemitiska
akkadiska (=)

västsemitiska
hebreiska
arameiska

sydsemitiska
arabiska

** Etiopiska språk
amhariska
tigrinska

egyptiska (=)
koptiska

** Berber språk

kushitiska
somali
galla

** Tchad språk
hausa

* Nilo-sahariska språk

Nilosahariska språken är en grupp av afrikanska språk, vilka huvudsakligen talas
längs de övre loppen av floderna chari och nilen, vilket inkluderar nubien.
kanuri

nubiska

shilluk

dinka

nuer

* Niger-kongo språk

Nigerkongo språken är en av de största språkfamiljerna i världen. I afrika
så är det just dessa språk som har störst geografisk utbredning, flest antal
talare och störst antal språk. Nästan alla språk med någon större spridning
i subsahariska afrika tillhör denna språkfamilj. Ett särdrag som många nigerkongo
språk delar är bruket av ett system som kategoriserar substantiven i flera klasser,
på ett sätt som åtminstone delvis påminner om ett genussystem.
västlig grupp
ful (fulbe, fulani)

** Mandingo språk
mende

** Kwa språk
yoruba
ibo

** Bantu språk
duala
(li)ngala
(ki)kongo
(ki)luba
(lo)mongo
(lu)ganda
nyamwezi
(ki)kuyu
(ki)swahili
(otyi)herero
tswana
swazi
zulu
xhosa

*Khoisan språk

Khoisanspråk är en språkfamilj med omkring 40 olika språk som talas av runt
250 000 människor i södra afrika, främst i Angola, Botswana och Namibia. Till
khoisanspråk räknas nama, sandawe, khoikhoi, !Xóõ och ju.
khoi (hottentottspråk)
san (bushmanspråk)

*Malajo-polynesiska språk

** Austronesiska språk
** Indonesiska språk
malagassiska

Lär dig att räkna till 10 på olika språk... Se hur namn och meningar ser ut med Hieroglyfer...

Tillbaka till första sidan