FAKTA OM AFRIKA

KVINNLIG KÖNSSTYMPNING


Karta över de 28 länder där sedvänjan praktiseras.

Kvinnlig könsstympning förekommer främst på den afrikanska kontinenten, med ett bälte
som sträcker sig från afrikas horn till västra delarna av afrika. Även delar av den
arabiska halvön med länder som Jemen och Oman har i vissa fall könsstympning som en
tradition. Det förekommer också i mindre utsträckning bland vissa grupper i sydost och
sydasien, samt delar av latinamerika. Det finns många förklaringar till varför flickor
och kvinnor könsstympas, beroende på vilket land och vilken kultur man kommer ifrån.
Traditionen har blivit så förankrad i vissa samhällen att den tolkas som en del av
religionen, men könsstympning är i grunden inget religiöst påfund. Könsstympning förekommer
i alla typer av samhällen, oavsett religion. Kvinnlig könsstympning innebär att en större
eller mindre del av kvinnans könsorgan skärs bort eller på andra sätt skadas av orsaker
som har med kultur eller tradition att göra. Enligt WHO finns det fyra olika typer av könsstympning:
1. Förhuden runt klitoris och/eller dess topp avlägsnas.
2. Hela klitoris och ibland även delar av eller hela de inre blygdläpparna skärs bort.
3. Hela klitoris samt inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. Sedan stängs vulvan igen
genom att det som är kvar av blygdläpparna sys ihop. Kvar blir en liten öppning för urin
och menstruationsblod. Detta är det mest omfattande ingreppet som också kallas infibulation
eller faraonisk omskärelse.
4. Andra typer av omskärelse. Till denna kategori hör till exempel prickning eller rispning
av klitoris med ett vasst föremål.

BENIN
Omfattning av KKS: uppgifter varierar, mellan 30% och 50%. (2001)
Vanligaste typ av KKS: Excision (Typ II)
Grupp/er som utför: Ex. Bariba, Boko, Nago, Peul, Warma - Fulani. Praktiseras framförallt i den norra regionen, i provinserna Atacora, Borgou and ZOU.
Ålder: Vanligtvis 5-10 år. Bland Nagofolket görs det dock ofta först då kvinnan fött flera barn.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Omfattning av KKS: 43 % (1995)
Typ av KKS (vanligast): Excision (Typ I och II).
Grupp/er som utför: Störst förekomst bland Banda och Mandjia.
Ålder:---
Lag: En förordning från 1996 förbjuder KKS i hela landet. Straffet är fängelse mellan en månad och två år samt böter.
Grupp/er som utför: KKS praktiseras av kristna och muslimer i hela landet.
Övrigt av intresse: En studie från år 2000 visar en minskning av antalet mödrar som har för avsikt att könsstympa sina döttrar.

EGYPTEN
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 97 % av gifta kvinnor i åldrarna 15-49 år, 78 % av flickor mellan 11 och 15 år. (2000)
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II. Typ III är ovanlig, utförs av ett fåtal grupper i södra Egypten.
Ålder: Två tredjedelar av flickorna genomgick ingreppet när de var mellan sju och tio år. Mindre än fem procent var yngre än fem år och mindre än tre procent var över 13 år.
Lag: Det finns ingen lag som specifikt avser KKS, dock finns annan lagtext om bland annat "skada" som är möjlig att använda. I media har rapporterats om åtminstone 13 personer som dömts för könsstympande ingrepp enligt ovanstående lag, bland dem läkare, barnmorskor och barberare. Dessutom finns en ministerdeklaration som förbjuder KKS.

ERITREA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 90 % (2001-02)
Typ av KKS (vanligast): Typ I, II och III
Grupp/er som utför: Någon form av könsstympning utförs av nästan samtliga religiösa och etniska grupper. Typ III är den vanligaste formen bland de etniska grupperna Hedarib, Nara, Tigre, Bilen and Afar. Typ III är mindre vanlig i grupperna Saho, Kunama och Tigrigna och den existerar knappast i landets södra och centrala delar.
Ålder: Majoriteten av flickorna könsstympas före sju års ålder. Kristna grupper i bergstrakterna utför ingreppet på 40 dagar gamla spädbarn. De muslimer som praktiserar typ III könsstympar flickorna när de är en vecka gamla.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

GAMBIA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 60-90 %.
Typ av KKS (vanligast): Typ II. I mindre utsträckning typerna I, III och IV.
Grupp/er som utför: Mandinka, Jola och Hausa utför typ II på flickor mellan 10 och 15 år. Sarahuli utför typ I på veckogamla flickor. Typ II förekommer bland Bambara på flickor mellan 10 och 15 år samt bland Fula.
Ålder: 20 % är under fem år och 50 % mellan fem och arton.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

GUINEA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 98 %. (1999)
Typ av KKS (vanligast): Typerna I, II och III.
Grupp/er som utför: Alla grupper, religioner och regioner praktiserar KKS. Enda skillnaden är vid vilken ålder ingreppet utförs.
Ålder: I nedre och övre Guinea är flickorna ofta tio till tolv år gamla, i de mellersta delarna mellan fyra och åtta år.
Lag: KKS är förbjudet i strafflagen. Om den könsstympade kvinnan dör inom 40 dagar utdöms dödsstraff.

KAMERUN
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 5-20 %.
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II
Grupp/er som utför: Majoriteten av muslimerna och c:a hälften av de kristna.
Ålder:---
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 5 %.
Typ av KKS (vanligast): Typ II
Grupp/er som utför:---
Ålder:---
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

MALI
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 92-96 %. (2000,02)
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II, i södra Mali typ III
Grupp/er som utför: I södra Mali är 95% av alla flickor och kvinnor könsstympade. I de norra regionerna är andelen runt tio%. Muslimska Songhai, Tuareg och Moor utövar inte KKS.
Ålder: Tidigare var KKS en del av ceremonin kring giftermålet och utfördes vid 14-15 års ålder. Seden har ändrats och nu är flickorna mellan 20 dagar och fem år gamla när de könsstympas. Skälet är att såren läks bättre när ingreppet görs tidigare.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS men strafflagen har användbara skrivningar.
Övrigt av intresse: En nyligen genomförd studie visar att tre fjädedelar av kvinnor mellan 14 och 49 år är för KKS.

NIGER
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 20%.
Typ av KKS (vanligast): Typ II
Grupp/er som utför: Shoua, Gourmanche, Kourtey, Peulh, Songhai och Wogo.
Ålder: Vanligen vid sex eller sju års ålder.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

SENEGAL
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 5-20%
Typ av KKS (vanligast): II
Grupp/er som utför: KKS är vanligast bland muslimska grupper i landets östra delar. De stora grupperna Wolof och Serere praktiserar inte KKS liksom stadsregionerna.
Ålder: Mellan två och fem år.
Lag: En lag från 1999 förbjuder könsstympning med straff på mellan ett och fem års fängelse.

SOMALIA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 90-98 %. Vanligt inom alla regioner och etniska grupper.
Typ av KKS (vanligast): Typ III
Grupp/er som utför: KKS är vanligt inom alla regioner och etniska grupper. I kuststäderna Mogadishu, Brava, Merca och Kismayu börjar typ I bli vanligare.
Ålder: Vanligen vid sex eller sju års ålder.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

TANZANIA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 18%. (1996,99)
Typ av KKS (vanligast): I och III
Grupp/er som utför: Hög förekomst i vissa grupper som tex. Shaga i Kilimanjaro. Typ II utförs av somalier i landet.
Ålder:---
Lag: En lag från 1998 förbjuder KKS. Straff upp till 15 års fängelse kan utdömas.

TOGO
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 12%. (1996)
Typ av KKS (vanligast): Typ II
Grupp/er som utför: KKS utförs av Cotocoli, Tchamba, Mossi, Yanga, Peul m fl. Två av landets största grupper, Adja-Ewe och Akposso-Akebou praktiserar inte KKS.
Ålder:---
Lag: Sedan 1998 finns en lag mot KKS.

TCHAD
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 60 %. (1995)
Typ av KKS (vanligast): Typ II och III
Grupp/er som utför: KKS förekommer i de södra, östra och centrala regioner och i delar av N-Djamen.
Ålder: KKS utförs som en del av de riter som markerar flickans övergång till kvinna.
Lag: I en lag från 1995 förbjuds KKS.

UGANDA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 5% (1990)
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II
Grupp/er som utför: Sabiny och Pokot.
Ålder: Traditionellt 13-18 år men som en följd av senare års kampanjer är numera 90% gifta kvinnor mellan 20 och 40 år.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

BURKINA FASO
Omfattning av KKS: 72 % (98-03)
Typ av KKS (vanligast): Excision (Typ II)
Grupp/er som utför: I provinserna Comeo, Ganzourgou, Houet, Kenedougou, Kossi, Kadiogo, Mouhoun, Nahouri, Yatenga och Zounweogo.
Ålder: Mossi könsstympar sina döttrar vid sju års ålder. Andra etniska grupper väntar tills kvinnan ska gifta sig eller ska få sitt första barn. En del utför ingreppet på nyfödda.
Lag: Lag som förbjuder KKS finns sedan 1996. Det är straffbelagt att utföra KKS men även att underlåta att varna myndigheterna om man känner till att KKS ska komma att ske. Ett sextiotal fällande domar har resulterat i böter och fängelsestraff.
Övrigt av intresse: En majoritet av könsstympade kvinnor i landet vill att seden upphör. Detta kan vara relaterat till aktiviteter mot KKS sedan 1980-talet och till lagstiftningen.

DJIBOUTI
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 90-98 %.
Typ av KKS (vanligast): Typ II och III
Grupp/er som utför:---
Ålder: 41 % är under fem år, 95 % är under tio.
Lag: Strafflagen reviderades 1995 och då förbjöds könsstympning. Straff utdöms med fem års fängelse och böter.
Övrigt av intresse: Okänt om lagen någonsin använts.

ELFENBENSKUSTEN
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): C.a 45 %.(1999)
Typ av KKS (vanligast): Typ II
Grupp/er som utför: Muslimer (80%), katoliker och protestanter(16%).
Ålder: Vanligen mellan fyra och sju år. Undantagsvis på spädbarn.
Lag: Sedan 1998 finns en lag som förbjuder KKS. Vid brott döms till fängelse i ett till fem år samt höga böter. Om offret dör kan upp till 20 års fängelse utdömas. Om den dömde är läkare kan denne få upp till fem års yrkesförbud.

ETIOPIEN
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 73 %. Förekomsten varierar, från 94,5 % i Afar regionen, c:a 80 % i Harare och Amhara regionerna. (2000)
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II. I gränstrakterna mot Sudan och Somalia utförs typ III.
Grupp/er som utför: KKS är vanlig bland kristna och muslimer. KKS utövades också av de etiopiska judar som nu bor i Israel.
Ålder:---
Lag: Det finns flera applicerbara lagar. Konstitutionen förbjuder skadliga traditionella sedvänjor Strafflagen förbjuder tortyr och att skära bort kroppsdelar. Straff mellan en månad och tio års fängelse kan utdömas.

GHANA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 9-15 %.(1998)
Typ av KKS (vanligast): Typ II.
Grupp/er som utför: Bussansi, Frafra, Kantonsi, Kassena, Kussasi, Mamprushie, Moshie och Nankanne i den övre östra regionen samt Dargarti, Grunshie, Kantonsi, Lobi, Sissala och Walas i den övre västra regionen.
Ålder:---
Lag: Det finns sedan 1998 en formell deklaration mot KKS. I konstitutionen finns en skrivning mot traditionella sedvänjor som är skadliga för hälsan. Minimum fängelsestraff på tre år.

GUINEA-BISSAU
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): Genomsnitt 50 %.
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II
Grupp/er som utför: Fula och Mandinka (70%). En mindre studie rapporterar 100% förekomst bland muslimska kvinnor.
Ålder:---
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

KENYA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 38 %. (1998,2003)
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II. Typ III förekommer i de östligaste områdena gränsande till Somalia.
Grupp/er som utför: Kiisi 97%, Masai 89%, Kalenjin, Taita, Taveta och Meru/Embugrupperna c:a 50-60%, Kikuyu och Kamba 30-40%, Miji Kenda/Swahili 12%. Utförs inte av de två största grupperna i väster, Luos och Luhyas.
Ålder:---
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

LIBERIA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 10-50 %.
Typ av KKS (vanligast): Typ II
Grupp/er som utför: De Mande-talande grupperna i västra Libera, tex Gola och Kissi.
Ålder:---
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.
Övrigt av intresse: Några grupper, däribland Kru, Grebo och Krahn i sydöst praktiserar inte KKS.

MAURETANIEN
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): Genomsnitt 25%. (2000,01)
Typ av KKS (vanligast): Typ I och II
Grupp/er som utför: 95% av Soninke och Halpulaar, 30% av Moor.
Ålder:---
Lag: Ingen specifik lag men KKS är förbjudet på sjukhus.

NIGERIA
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 25%
Typ av KKS (vanligast): I och II. I nordväst viss förekomst av typ III
Grupp/er som utför: Typ II är vanligare i norr och typerna I och II i söder. Yoruba utför huvudsakligen typerna I och II och Hausa och Kanuri typ III. Bland Ibo och Ijaw förekommer alla tre formerna. Fulani könsstympar inte.
Ålder: KKS kan utföras vid vilken ålder som helst. Det har förekommit könsstympning även av avlidna kvinnor.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS men i konstitutionen förbjuds tortyr och omänsklig behandling.

SIERRA LEONE
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 80-90 %
Typ av KKS (vanligast): Typ II
Grupp/er som utför: Alla etniska grupper praktiserar KKS utom Krios.
Ålder: KKS utförs vanligen som en del i riter kring vuxenblivande.
Lag: Ingen specifik lag mot KKS.

SUDAN
Omfattning av kvinnlig könsstympning (KKS): 89 % i norra Sudan (1996-00)
Typ av KKS (vanligast): Typ III
Grupp/er som utför: KKS är vanlig i större delen av de norra, nordöstra och nordvästra regionerna. Förekommer inte i de södra delarna.
Ålder: Ingreppet utförs på flickor som är alltifrån sju dagar gamla till elva år, den vanligaste åldern är mellan fem och tio år.
Lag: Det finns en lag mot KKS.
Övrigt av intresse: Ingreppet görs som en del av en ceremoni. Vuxna kvinnor öppnas och sys åter ihop vid varje förlossning.

Tillbaka till första sidan