DJUR

SCHIMPANS
Vanlig : Pan troglodytes
Dvärg : Pan paniscus

Lever i grupp på upp till 40 individer. Rör sig utan problem både i träd och på marken. Honan är dräktig
i 236 dagar och ungarna stannar hos henne i flera år. Använder ljud och gester för att kommunicera med
varandra. Är fruktätare, men i Tanzania finns schimpanser som dödar och äter apor och antiloper. Längden
hos honor ligger på 70-85 cm, och hos hanar 77-92 cm, vikten är okänd hos frilevande djur men i Tanzania
ligger den på 30 kg hos honorna och 40 kg hos hanarna. Pälsen är övervägande svart, ofta grå hos djur
över 20 år. Kort vitt skägg vanligt hos båda könen. Det finns 2 arter, den vanligaste som förekommer i
västra och mellersta afrika i området mellan Senegal och Tanzania och dvärgschimpansen som lever i
tropiska skogar i kongobäckenet i mellersta afrika.

Den vanliga schimpansens utbredning

Dvärgschimpansens utbredning

GORILLA
V. låglands : Gorilla gorilla gorilla
Cross river : Gorilla gorilla diehli
Bergs : Gorilla beringei beringei
Grauers / Ö. låglands : Gorilla beringei graueri

Gorillorna är marklevande växtätare som lever i afrikas skogar. Gorillor förflyttar sig genom att stödja
sig på knogarna. Vuxna hannar är 1,65-1,75 m. långa och väger mellan 140-165 kg. Honorna väger ungefär
hälften av hannarna. Gorillornas livslängd uppgår till cirka 30-50 år. Gorillorna lever i familjegrupper
som håller ihop under många år, gruppen består av ca. 10 individer och varje grupp har ett område som är
mellan 5-30 kvm2stort. Varje grupp består av en vuxen hane och ett antal honor och deras ungar.
Honan är dräktig i 8,5 månad och får en unge med cirka 3-4 års mellanrum, vilket också är så länge som
ungen följer honan. Honorna blir könsmogna vid cirka 10-12 år och hannarna vid 11-13 år. En nyfödd gorilla
väger omkring 2 kg, den kryper när den är 9 veckor och går på 2 ben först när den är mellan 10 och 12 månader.
De indelas i två arter; västliga och östliga gorillor. Underarterna är :
Västliga gorillor Gorilla gorilla
Västlig låglandsgorilla G. g. gorilla
Cross river gorilla G. g. diehli
Östliga gorillor Gorilla beringei
Bergsgorilla G. b. beringei
Grauers / Östlig låglandsgorilla G. b. graueri

Bergs och Grauers/östlig låglands gorillans utbredning

Västlig låglands och Cross river gorillans utbredning

SIFAKA
Propithecus verreauxi

Dagaktiv, trädlevande. Sällskaplig, lever i grupper på 4 eller fler djur. Finns i skogsreservat
på västra och södra Madagaskar. Kroppslängden är 39-48 cm, svanslängd 50-60 cm och den väger
3,5-6 kg. Den går dräktig i 160 dagar och får 1 unge. Pälsen är tjock och silkesmjuk, för det
mesta vit eller gulvit med svarta teckningar på frambenen och i ansiktet.

Sifakans utbredning

NILKROKODIL
Crocodylus niloticus

Nilkrokodil

Honan lägger 25-60 ägg nära vattnet i en grop, som hon sen vaktar i 3 månader, när ungarna har
kläckts så skriker de när de hör mamma närma sig, honan tar dem i munnen, och till vattnet där
hon sen vakar över dem i 6 månader. Den kan bli upp till 7 m. och en vuxen hane kan väga 1 ton.
Det finns även pansarkrokodil (Crocodylus cataphractus) som blir 4 m. och har en lång smal nos,
trubbnoskrokodil (Osteolaemus tetraspis) som är svart och blir 1,5 m. lång och har tungt kroppspansar
och en myskkajman som blir drygt 1 m.

Nilkrokodilens utbredning

SYDAFRIKANSK PÄLSSÄL
Arctocephalus pusillus

Samlas i flockar under parningstiden, annars ensamma. Hanen blir i genomsnitt 2,1 m. lång och
honorna 1,5 m. Hanen väger i mellan 187-300 kg och honan högst 120 kg. Honan går dräktig i
7 månader med fördröjd fosterutveckling och får 1 unge om året. Pälsen är tjock både på hane
och hona, hanens päls är grov, svart och brokig i gråbrunt, honans päls är brungrå eller
brungul. Lever upp emot 20 år.

Sydafrikanska pälssälens utbredning

GRANTGASELL
Nanger granti

En storvuxen gasell. Färgen varierar i olika geografiska områden. Oftast en svart strimma på
baklåret, vilken kontrasterar mot den vita stjärten. Ett mörkt band längs kroppsidan varierar
med åldern och försvinner så småningom helt, båda könen har horn, som till formen varierar
mycket hos olika raser. 9 raser. Längd upp till 1,5 m. hos hanen, 1,1 m. hos honan. Svanslängd
25-35 cm. Höjd och vikt upp till 95 cm och 80 kg hos hanen, 85 cm och 50 kg hos honan. Lever
i gräs och busksavanner med kort gräs, halvöknar. Huvudsakligen dagdjur. Lever i hjordar,
uthärdar de hetaste soltimmarna utan skugga. Kan undvara vatten. Dräktighetstid 6,5 månader.

Grantgasellens utbredning

THOMSONGASELL
Eudorcas thomsonii

En liten smäcker gasell. Färgen varierar i olika områden. Hornen hos hanen proportionellt stora,
hos honan små och ibland nästan osynliga. Längd upp till 1,1 m. Svanslängd 19-27 cm. Höjd och vikt
upp till 65 cm och 30 kg. Gräs och busksavanner med kort gräs, upp till 2000 m. Huvudsakligen dagsdjur.
Lever i hjordar. Vid flykt springer arten snabbt med tvär kast och vändningar för att förvilla angripare.
Kan undvara vatten under långa perioder. Dräktighetstid 6 månader, 1 unge. Ofta 2 födslar / år.

Thomsongasellens utbredning

DORCASGASELL
Gazella dorcas

En liten gasell. Färgen varierar hos olika raser från sandbeige till brunröd. Båda könen har horn.
Längd upp till 1,2 m. Svanslängd 15-25 cm. Höjd och vikt upp till 82 cm och 35 kg. 8 raser i afrika.
Lever i steniga stäpper, halvöknar och öknar av saheltyp, blockig terräng. Dag och nattdjur, lever
parvis i mager terräng men i områden med rikligare gräsväxt i flock. Väl anpassad för ökenliv och
uthärdar utan skugga de hetaste soltimmarna. Kan undvara vatten. Dräktighetstid 5-5,5 månad,
ofta 2 födslar / år, 1 unge.

Dorcagasellens utbredning

GIRAFF GASELL
Litocranius walleri

En medelstor antilop, som är större än de äkta gasellerna. Mycket lång hals och långa ben,
skiljs från lamagasellen på större storlek, rödbrun färg och bakåtriktade horn, som finns
endast hos hanen. Längd upp till 1,6 m., svanslängd 23-35 cm, höjd och vikt upp till 1,6 m.
respektive 50 kg. Lever i halvöknar, sandiga eller steniga stäpper med gles gräs och
buskvegetation, torra busksavanner av nyikatyp med täta buskage. Huvudsakligen dagdjur,
lever ensam, parvis eller i familjegrupper på 3-10 djur bestående av honor med ungar och en
äldre hane. Arten är stationär. Reser sig ofta på bakbenen för att busk och trädbeta.
Kan undvara vatten. Sällskapar med andra antiloparter. Dräktighetstid 6,5-7 månader.

Giraffgasellens utbredning

POTTO
Perodictcus potto

Kort svans, översidans färg varierar hos olika raser från askgrå till brun och brunsvart.
I nacken, dolda av pälsen, 4 spetsar som utgör koutskott, de kan framträda ur sina hudfickor
och användas för försvar. Kroppstemperaturen är 2-3°C lägre än flertalet däggdjurs. Längd
upp till 40 cm, svanslängd 5-10 cm, vikt upp till 1,6 kg. 5 arter. Lever i regnskogar men
även andra typer av skog med 5-30 m. höga träd. Söker sig gärna till gläntor och skogbryn,
även skogsplanteringar. Går i bergen upp till ca. 2 200 m. Trädlevande nattdjur, lever ensam,
vilar om dagen sittande i grenklykor, i tätta lövverk, bland lianer eller ligger hoprullad i
ett trädhål. Dräktighetstid 6-6,5 månad. 1 unge.

Pottons utbredning

PEL´S FISKUGGLA
Scotopelia peli

Nattaktiv, bildar par som håller samman länge. Äter fisk, grodor, krabbor och musslor.
Längd 51-61 cm, vingspann runt 150 cm. 2 ägg, ruvningstid: ca. 32 dagar, flygfärdiga vid
ca. 10 veckor. Fjäderdräkten har en orangeröd ton. Har stora, spretiga fjädrar på huvudet,
nacken och sidorna som ger ugglan ett raggigt utseende. Saknar fjädrar på fötterna. Lever
vid flodmynningar och längs floder upp till 1700 m.

Pel's fiskuggla utbredning

Fortsätt

© FOTO - MIKAEL PLAHN