DJUR

SYDAFRIKANSK PINGVIN
Spheniscus demersus

Storleken varierar beroende på art. Från en höjd på 30 cm och en vikt på 1-1,5 kg hos dvärgpingvinen
till en höjd på 80-100 cm och en vikt på 15- 40 kg hos kejsarpingvinen. Dräkten är vanligen blågrå
eller blåsvart ovan, vit under. Den har högljudda läten, hesa trumpetanden eller skrianden. Den
lägger 1 eller 2 ägg beroende på art och de är vitaktiga eller ljusgröna. Ruvningstiden ligger på 33-62
dagar beroende på art. Den sydafrikanska pingvinen häckar vid minst 2 års ålder, de byter av varandra
vid ruvningen varje dag eller varannan dag. Efter kläckning så växer ungen snabbt och efter 2-3 veckor
så slår sig ungarna samman i små grupper innefattande ungar från närbelägna bon. De simmar i farter
på 5-10 km / tim., och är i genomsnitt under ytan i 2,5 min., men kan vara under i upp till 5 min.

Den sydafrikanska pingvinens utbredning

SEKRETERARFÅGEL
Sagittarius serpentarius

Rovfågel. Den lever på afrikas stäpper och savanner, är grå med svarta "byxor" och vingpennor,
har lång hals och långa ben. Den är drygt 1 m. hög. De 2 mellersta stjärtpennorna är förlängda
och sticker ut ett par decimeter. De långa, stela nackfjädrarna gör att den liknats vid en tidigare
seklers sekreterare med ett knippe gåspennor bakom örat. Den uppehåller sig mest på marken. Hanen
och honan lever i ett livslångt äktenskap och håller ständig kontakt med högljudda, trestaviga rop
då de söker föda på skilda håll. Den äter bl.a. smågnagare, insekter och reptiler. Den är känd för
att döda ormar, som den antingen stampar ihjäl eller tar med sig upp i luften och släpper ned mot
ett hårt underlag. Boet är av grenar och byggs vanligen i en akacia, det används under flera år med
ständig påbyggnad. De 2 eller 3 äggen ruvas av honan, som matas av hanen.

Sekreterarfågelns utbredning

SEBRA
Grevy : Equus grevyi
Burchell´s : Equus quagga

Burchell´s Sebra

Bergs : Equus zebra

Beroende på vilken art så varierar kroppslängd 200 - 275 cm, svanslängd 45 - 50 cm och vikt 260-405 kg.
Honan går dräktig i 11,5 månader, men 12,5 månader hos grevysebran. Kännetecknas av att hela kroppen är
svart och vitstrimmig. Har svart, styv man och tofsförsedd svans. Strimmornas färg kan variera från vitt
till ljusbrun och från svart till mörkbrunt. Kan bli 25 - 30 år och är 1-1,5 m. höga. Lever i hjordar på
savannerna särskilt i östra- och södra afrika.

Grevysebrans utbredning

Burchell's sebrans utbredning

Bergssebrans utbredning

FLAMINGO
Mindre : Phoeniconaias minor
Större : Phoenicopterus roseus

Stora fåglar med lång hals och långa ben. 3 släkten, varav den större förekommer i afrika, europa,
sydasien, sydamerika och på antillerna. Den mindre lever i kolonier på upp till 1 miljon individer
vid afrikas sjöar. Fjäderdräkten är vit till rosafärgad. Den från sidorna platta, breda näbben är
vinkelböjd neråt ungefär på mitten och försedd med filtrerande lameller på insidan. De 3 korta
framtårna är förenade med simhud. Deras föda utgörs främst av små kräftdjur och ryggradslösa djur,
som filtreras fram ur bottenslammet. När en flamingo äter håller den näbben upp och ner och pumpar
in vatten med tungans hjälp. När vattnet sedan pressas ut fastnar lagom stora organismer i näbbens
lameller. Sin rosa färg får flamingor av ett färgämne hos vissa kräftdjur. Den större är 1,3 m. lång,
vit med rosa anstrykning och har svarta vingpennor.

Den mindre flamingons utbredning

VATTENBOCK
Kobus ellipsiprymnus

Raggig päls, färgen varierar för olika raser, vartill kommer att stjärtpartiet avgränsas av en bred
vit ring hos rasen ellipsiprymnus men är helvitt hos rasen defassa. Dessa två raser
uppfattas också som arter. Endast hanen har horn, längd upp till 2,20 m., svanslängd 22-45 cm., höjd
och vikt upp till 1,30 m. respektive 250 kg för hanen och 1,25 m. respektive 125 kg för honan. Det
finns 13 raser av vilka de två viktigaste nämns ovan. De hybridiserar, och avkomman uppvisar en rik
variation av vita mönster på stjärtpartiet. Lever i gräs och busksavanner, flodslätter, galleriskogar,
glesa skogar och vassar. Vistas gärna nära vatten som sjöar, träsk och floder men kan också anträffas
långt från vatten. Dag och nattdjur. Lever familjevis eller i grupper med oftast en hane, flera honor
och kalvar men ibland i hjordar upp till 25 djur, också med en hane som ledare. Mycket stationär,
simmar utmärkt. Dräktighetstid 9-9,5 månad, 1 unge, sällan tvillingar.

Vattenbockens utbredning

STENANTILOP
Raphicerus campestris

Rak rygg, saknar hjässtofs, vit ring kring ögat, proportionsvis stora öron. Spetsiga, uppåtstående
horn hos hanen. Honan saknar horn. 2 släkten med 4 arter. Enfärgad rödbrun med vit undersida.
Längd upp till 90 cm. Svanslängd 5-10 cm. Höjd och vikt 60 cm / 16 kg. Honan är större än hanen.
Lever i gräs, busk och trädsavanner, torra och halvtorra, steniga stäpper. Dagdjur, men aktiv även
under månljusa nätter. Springer snabbt med högburet huvud. Är oberoende av vatten. Dräktighetstid:
5,5-6 månader. I regel 2 födslar årligen med 1 unge i varje.

Stenantilopens utbredning

ORIBI
Ourebia ourebi

Mörk fläck nedanför öronen. Längd upp till 1,1 m. Svanslängd 6-10 cm. Höjd och vikt upp till
67 cm / 22 kg. 13 raser. Lever på grässavanner, gärna nära vatten. Går upp till ca. 3000 m.
Aktiv både om natten och dagen men vilar oftast under dagen. Lever ofta parvis eller i små
grupper. Kan undvara vatten under långa perioder. Dräktighetstid: 6,5-7 månader.

Oribins utbredning

RINGSVANS LEMUR
Lemur catta

Den svart och vitbandade, långa svansen som är ca. 55 cm. Längd och vikt upp till 45 cm / 3,7 kg.
Lever i torra lövskogar med sandig eller stenig mark och klippblockig terräng. Träd och marklevande
dag och nattdjur men aktivast morgon och kväll. Lever i flock upp till 30-40 djur. Klättrar och
hoppar skickligt och kan låta sig falla till marken från 15 m. höjd. Kan stå upprätt på bakbenen.
Slickar ofta händernas och fötternas undersidor. Arten är polygam. Dräktighetstid: 127-136 dygn.
Får 1 unge, sällan 2-3.

Ringsvans lemurens utbredning

MANDRILL
Mandrillus sphinx

Stort huvud med svart ansikte. Kort svansstump. Det nakna stjärtpartiet lyser i klarblått och
lila, hanens dessutom med en röd fläck. Otroligt färggrann. Längd upp till 95 cm för hanen och
70 cm för honan. Höjd och vikt för hanen 60 cm / 30 kg och för honan 50 cm / 15 kg. Svanslängd
7-10 cm. Lever i regnskogen. Dräktighetstid: 7,5 månad. 1 unge sällan 2.

Mandrillens utbredning

LETJEANTILOP
Kobus leche

3 raser. Färgen varierar hos olika raser från ljusbrun och rödbrun till brunsvart. Endast
hanen har horn. Längd upp till 1,65 m. hos hanen och 1,35 m. hos honan. Svanslängd 45-50 cm.
Höjd och vikt hos hanen 1,05 m. / 120 kg och hos honan 85 cm. / 90 kg. Lever vid översvämmade
flodslätter, träskmarker samt vassar längs sjö och flodstränder med ca. 0,5 m. djupt vatten,
helst i närheten av fast mark. Huvudsakligen dagdjur, lever i stora hjordar. Dräktighetstid:
7-8 månader, 1 unge.

Letjeantilopens utbredning

SYDLIG KARMINBIÄTARE
Merops nubicoides

Sällskaplig, häckar i centrala södra afrika, från Angola och österut till Tanzania. Längden
är till spetsen av de yttre stjärtpennorna 24-27 cm. Inre stjärtpennnor 10-12 cm. Vikt 40-67 g.
2-3 ägg ibland fler, ruvningstid ungefär 20 dagar, flygfärdiga vid 30 dagar. Äter flygande
insekter, framför allt bin, grässhoppor, myror och en del stora flugor. Fjäderdräkten: lysande
röd kropp med blågrönt på undergump och vingar. Huvudet är blågrönt och strupen rosa. Svart
band genom ögat och svarta stjärtspröt. Näbben är lång, nedåtböjd och kraftig.

Fortsätt

© FOTO - MIKAEL PLAHN