DJUR

AFRIKANSK SIBETKATT
Civettictis civetta

Kallas även civett. 4 raser. Den största av viverriderna. Längd upp till 95 cm. Svanslängd 40-53 cm.
Höjd upp till 40 cm och vikt upp till 20 kg. Lever i gräs, busk och trädsavanner, glesa och täta
skogar, även regnskogar, gärna nära vattendrag, odlingsmarker, även vid bebyggelse och samhällen.
Går i bergsregnskogar upp till ca. 2 700 m. i Demokratiska Republiken Kongo. Nattdjur, som om dagen
vilar i täta buskage, i högt gräs, i markhål utgrävda av jordsvin eller piggsvin, under trädrötter
eller i blockmarker. Lever ensam. Försvarar sig och ungarna med uppresta hår, jämnfotahopp och bett
tappert mot fiender. Vid fara kan arten klättra upp i träd men är förövrigt marklevande. Är allätare.
Smågnagare och andra däggdjur som antilopkalvar och tamkatter, fåglar och fågelägg, reptiler, groddjur,
insekter, as, bär, frukt och skott av buskar. Parning sker året runt i centrala delar av afrika, i andra
områden säsongsvis. Dräktighetstiden varierande från 63-82 dygn. I centrala afrika ofta 2, ibland 3 kullar / år
med 1-4 ungar / kull. Ögonen är öppna vid födelsen eller 2-3 dygn senare. Ungarna diar under 3 månader, men
börjar inta fast föda vid 3 veckors ålder och lämnar grytet vid 3-4 veckor.

Den afrikanska sibetkattens utbredning

KIRK´S DIK-DIK ANTILOP
Madoqua kirkii

Det finns 7 raser på kontinenten. Den lever på busk och trädsavanner, gärna i och intill buskage vid foten
av kullar och klippor. Den har en vit ring kring ögat. Utdragen nos och färgen varierar hos olika raser.
Den blir upp till 57 cm lång. Svanslängden är 4-6 cm, 45 cm hög och en vikt på 6,5 kg. Dag och nattdjur
med toppaktivitet under gryning och skymning. Lever oftast parvis men också enstaka eller i små sällskap.
Oberoende av vatten. Den äter löv, skott, knoppar, frukter, rötter, lökar, gräs, örter och även blommor.
Parningstiden varierar i olika områden. 1 unge produceras 2 ggr / år. Dräktighetstiden ligger på mellan
169-174 dygn. Den nyfödda ungen ligger gömd under 2-3 veckor, varefter den följer modern. Fast föda börjar
intas efter 1 vecka, men den diar under 3-4 månader. Fullvuxen vid 1 års ålder.

Kirk's dik-dik antilop utbredning

STÖRRE RÖRBOCK
Redunca arundinum

Kallas även sydlig rörbock. Den största av rörbockarna. Smäckert byggd, graciösa rörelser. En mörk
hudfläck nedanför örat. Hanen har räfflade, lyrformade horn, vilkas spetsar är framåtböjda. Längd upp
till 1,6 m. hos hanen och hos honan 1,4 m. Svanslängd 18-30 cm. Höjd upp till 1,05 m. och vikt upp
till 95 kg. 2 raser. Lever i gräs och busksavanner, strandängar, vassbälten samt utkanten av glesa
savannskogar, sällan längre än ca. 2 km från vattendrag. Dag och nattdjur. Lever ensam, parvis eller
i familj, dvs. 3 djur. Ibland kan av näringsskäl 15-20 djur flockas på samma ställe. Vid fara kan arten
trycka mot marken i högt gräs för att i sista ögonblicket rusa iväg med ojämnt rörelsesätt. Kan hoppa
över 1,35 m. höga hinder. Lever på gräs och örter. Parning pågår året runt och dräktighetstiden är
7,5-8 månader och de får 1 unge.

Den större rörbockens utbredning

AFRIKANSK ELEFANT
Savann : Loxodonta africana africana

Savannelefant

Skogs : Loxodonta africana cyclotis

Den afrikanska elefanten har 2 underarter; savannelefant och skogselefant. Elefanten är det största
djur som lever på land. Honor och ungar håller ihop i grupper, hanarna lever oftast för sig själva.
Elefanten är ett däggdjur, honorna kallas kor och hanarna tjur och dess ungar kallas kalv, de små
börjar äta gräs och andra växter vid 4 månaders ålder, men fortsätter att dia tills de blir 4 år.
Elefanten sover bara 4 eller 5 timmar. De äter i nästan 16 timmar om dygnet. Hanen kan väga upp till
7 000 kg och ha en mankhöjd på 3 meter. Den afrikanska elefanten är större, har större öron och ryggen
buktar inåt på mitten om man jämnför med den indiska elefanten.

Savannelefantens utbredning

KLIPPSPRINGARE
Oreotragus oreotragus

Färgen varierar. Går och står på hovspetsarna. Proportionsvis stora öron med kontrastrikt färgmönster
i inneröronen. Endast hanen har horn utom hos rasen "schillingsi" där även honan har horn. Längd upp
till 1,15 m. Svanslängd 7-23 cm. Höjd och vikt upp till 60 cm och 18 kg. Honan något större än hanen.
Lever i klippor av alla slag i täta buskmarker. Även upp i bergen till 4 000 m. Dagdjur men aktiv även
under månljusa nätter. Lever oftast parvis. Kan undvara vatten under långa perioder. Dräktighetstid:
7 månader, 1 unge.

Klippspringarens utbredning

BERGSNYALA
Tragelaphus buxtoni

Liknar större kuduantilopen men har färre och otydligare strimmor på kroppssidorna. Endast hanen
har horn. Längd upp till 2,6 m. hos hanen och 2 m. hos honan. Svanslängd 20-25 cm. Höjd och vikt
1,35 m. / 300 kg hos hanen och 1 m. / 200 kg hos honan. Lever i bergsskogar på 2 700-3 700 m. höjd.
Aktiv från eftermiddagen till morgonen. Lever gruppvis med 5-15 djur. Dräktighetstid: 6 månader. 1 unge.

Bergsnyalans utbredning

SCHABRAKSCHAKAL
Canis mesomelas

Den mörka ryggen som kontrasterar mot de ljusa sidorna. Längd upp till 1 m. Svanslängd 30-35 cm.
Höjd och vikt upp till 50 cm / 10 kg. Lever i halvöknar, stäpper, gräs, busk och trädsavanner samt
glesa skogar. Går upp till ca. 2000 m. Natt och dagdjur. Lever ensam, parvis eller i familjegrupper.
Dräktighetstid: 60-65 dygn. 1-2 kullar per år. Får 2-10 ungar.

Schabrakschakalens utbredning

GELADA
Theropithecus gelada

Hanen nästan dubbelt så stor som honan. Båda könen har en mantel, som hos hanen är välutvecklad och
långhårig. Uppnäst. Stora polisonger. Stora brunröda fläckar på bröstet. Längd upp till 75 cm.
Svanslängd 40-55 cm. Höjd och vikt upp till 65 cm / 20 kg. Lever i klippiga berg med branta sluttningar,
hyllor, raviner och stup upp till mellan 2 000- 4 000 m.ö.h. Dagdjur. Lever i flockar på upp till 400 djur.
Skydds och sovplatser är alltid på klippor men en stor del av dagen tillbringas under vandring (3-7 km/dag).
Dräktighetstid: 5-6,5 månader. 1 unge.

Geladans utbredning

TRÄSKONÄBB
Balaeniceps rex

Ensamlevande, men ses ibland i små grupper på 6-7 fåglar där det finns gott om föda. Äter fiskar,
grodor, ormar och unga sköldpaddor. Höjd 110-140 cm, vingspann upp till 2 m., vikt 5-7 kg. 1-3 ägg,
oftast 2. Ruvningstid ungefär 30 dagar, flygfärdiga vid ca. 105 dagar. Lever i Centralafrikanska
republiken och södra Sudan till västra Etiopien och söderut genom Demokratiska republiken Kongo,
Uganda, Kenya, Tanzania och Zambia. Fjäderdräkten är mörkt grå, näbben är jättestor med krokböjd spets.
En tofs av fjädrar, som kan resas när fågeln blir upphetsad. Benen är långa och anpassade för att vada med.

Träskonäbbens utbredning

GAMPÄRLHÖNA
Acryllium vulturinum

Lever i halvtorra buskmarker i Etiopien, Somalia och Kenya ner till norra Uganda och nordöstra Tanzania.
Sällskaplig, marklevande. Äter frön och andra växtdelar, bär, insekter och spindlar, snäckor. Längd 46-60 cm,
vinglängd 28-31 cm, vikt 1,1-1,6 kg. 8-15 ägg, ruvningstid 23-28 dagar, flygfärdiga vid ungefär 14 dagar. Har
lysande koboltblå, lila, svarta och vita teckningar i fjäderdräkten. Fågeln har fått sitt namn på grund av det
ganska gamlika huvudet men det kastanjebruna bandet av fjädrar i nacken gör också att den ser ut att ha munkfrisyr.

Fortsätt

© FOTO - MIKAEL PLAHN