DJUR

GULDSCHAKAL
Canis aureus

Sällskaplig, håller samman i små familjegrupper. Kroppslängd 65-105 cm, svanslängd 20-40 cm,
mankhöjd 35-50 cm och den väger 7-15 kg. Honan går dräktig i 63 dagar och får upp till 9 valpar.
De lever i 8-9 år.

Guldschakalens utbredning

ÖRONHUND
Otocyon megalotis

Har ca. 10 cm långa öron. Längd upp till 70 cm. Svanslängd 23-35 cm. Höjd och vikt upp till
40 cm / 5 kg. 3 raser. Lever i torra stäpper, gräs, busk och trädsavanner, galleriskogar.
Skymnings och nattdjur. Vilar om dagen. Lever parvis eller familjevis. Äter huvudsakligen
insekter, skorpioner, och daggmaskar men även ödlor, fåglar och deras ägg, små däggdjur,
frukt, bär, rötter och lökar. Dräktighetstid: ca. 2 månader. 2-6 ungar.

Öronhundens utbredning

AFRIKANSK VILDHUND
Lycaon pictus

Fläckig kamouflageteckning som är så olik att ingen individ är exakt lik nån annan. Breda runda
öron. Alltid vit svansspets. Längd upp till 1,08 m. Svanslängd 30-40 cm. Höjd och vikt upp till
75 cm / 28 kg. 5 raser. Lever i öppna slätter som halvöknar, gräs, busk och trädsavanner även i
snårmarker. Dagdjur, aktivast under morgon och eftermiddag. Lever i flock 6-14 djur men även
4-40 djur. Äter antiloper och gaseller, sebra, harar, springharar, smågnagare och fåglar.
Dräktighetstid: 69-72 dygn, 2-16 ungar.

Den afrikanska vildhundens utbredning

AFRIKANSK BUFFEL
Savann : Syncerus caffer caffer

Savannbuffel

Skogs : Syncerus caffer nanus

Det finns 2 underarter,
Savannbuffeln och skogsbuffeln med en mängd övergångsformer, som centralafrikansk savannbuffel
(S.c. aequinoctialis) och västafrikansk savannbuffel (S.c. brachyceros) 1,2-1,65 m.
höga, kroppslängd upp till 265 cm, svanslängd 50-80 cm, hornvidd upp till 300 cm, vikt mellan
320-800 kg. Båda könen har horn. "Savannens" päls är brun eller svart och "skogs" är brunröd till
beige. Honan går dräktig i 340 dagar. Kan samlas i grupper upp till 2 000 individer.

Afrikanska buffelns utbredning

SABEL ANTILOP
Hippotragus niger

Hanen glänsande svart, honan mörkt mahognybrun till vinröd, kalven ljusbrun. Ansiktsteckningen
varierar hos olika raser, likaså hornens längd. Både hane och hona har horn. Längd upp till
2,55 m. hos hanen och hos honan 2,3 m. Svanslängd 40-75 cm. Höjd upp till 1,43 m. och vikt upp
till 270 kg hos hanen och hos honan 1,35 m. och 230 kg. Det är 3 raser. Lever i träd och
busksavanner ofta nära vatten. Dagdjur men kan också vara aktiv nattetid. Lever i hjordar på
10-20 djur, ibland större flockar på upp till 80 individer, ledda av 1 hane. Lever på gräs och
löv. Parningstiden varierar i olika områden. Hanarna kämpar inbördes. Dräktighetstid ca. 9 månader.
Får 1 unge. Kalven diar under 8 månader men börjar inta fast föda redan vid 1 månads ålder.

Sabel antilopens utbredning

BRONSIBIS
Pleadis falcinellus

Dagaktiv, sällskaplig. Äter insekter och deras larver, även iglar, små groddjur, maskar, kräldjur,
kräftdjur och fisk. Längd 55-65 cm, vingspann 80-95 cm, vikt 500-700 g. 3-6 ägg, vanligen 4. 1 kull.
Ruvningstid 21 dagar, flygfärdiga vid 6 veckor. Fjäderdräkten är huvudsakligen glänsande purpurbrun.
Vingarna och stjärten är mörkare. Näbben är mörkt gråbrun, lång och nedåtböjd. Benen är långa, ljust
brungröna. Den nedåtböjda näbben och de bakåt utsträckta benen ger fågeln en karakteristisk silhuett.
Ungfåglarna är enfärgat bruna med ljusare buk. Lever vid grunda sjöar, floder och även i träskområden.

SMUTSGAM
Neophron percnopterus

Lever för det mesta i par eller ensamma utom när de flyttar eller övernattar. Äter framför allt
kadaver och avfall från människor. Fångar också insekter. Längd 60-70 cm, vingspann 150-180 cm,
vikt 1 900-2 200 g. vanligen 2 ägg, 1 kull, oftast överlever bara 1 unge. Ruvningstid 42 dagar.
Flygfärdiga vid 70-90 dagar. Fjäderdräkten är beigevit på undersida, rygg och framkanter på vingarna.
Bakre halvan av vingarna och vingspetsarna har svarta fjädrar. Stjärten är kilformad i flykten och
vingarna spetsiga med spretande handpennor. Huvudet på vuxna fåglar har vit krage bak på huvudet,
och naken gul hud i ansikte och på näbb. Unga fåglar har gråbrun fjäderdräkt och näbb.

Smutsgamens utbredning

GYCKLARÖRN
Terathopius ecaudatus

Rovfågel och asätare, däggdjur som fångas levande eller som redan är döda, även fåglar och kräldjur.
Kroppslängd 80-85 cm, stjärtlängd 8-10 cm, vingspann 170-180 cm, vikt 2-3 kg. 1 ägg, ruvningstid
42-43 dagar, flygfärdiga vid 95-115 dagar. Förekommer söder om Sahara, från Senegal till Somalia
och söderut till östra Kapprovinsen. Kommer upp i flyghastigheter på 50-80 km / tim. Honan är större
än hanen och har en gråvit strimma på armpennorna. Är lätt att känna igen i flykten eftersom den
har så kort stjärt och en karakteristisk flykt. Honan och hanen utför en speciell uppvaktningsflykt
innan de parar sig. De jagar varandra uppe i luften. Hanen kan då utföra 360 gradiga rullningar.
Honan kan flyga på rygg, så att hanen kan ta tag i hennes klor.

Gycklarörnens utbredning

BERBERAPA
Macaca sylvanus

Svanslös och stor som en medelstor hund. Längd upp till 75 cm. Höjd och vikt upp till 50 cm / 10 kg.
Lever i bergstrakter med skogar, lågväxt busk och trädvegetation upp till 2 000 m., även gräsmarker
i låglandsområden. Gärna nära vatten. Dagdjur. Lever i flockar på 12-30 djur. Sovplatser intas i
klipphålor / hyllor och i träd. Vandrar dagligen 0,5-3 km letande föda. Dräktighetstid: 146-180 dygn.
1 unge / år.

Berberapans utbredning

STYLTLÖPARE
Himantopus himantopus

Lever i små grupper. Längd 35-40 cm, vingspann 67-83 cm, näbblängd 6-7 cm, benlängd 18 cm, vikt 170-200 g.
4 ägg, 1 kull, ruvningstid 25 dagar, flygfärdiga vid 28-32 dagar. Äter insekter och insektslarver. Hanens
rygg och vingar är svarta, undersidan är vit. Under vår och sommar är även nacken svart, under vintern är
huvudet vitt. Honan har mörka teckningar på hjässan. Näbben är svart, lång och rak. Benen är skära och mycket
långa jämfört med kroppen.

Fortsätt

© FOTO - MIKAEL PLAHN