SNAPSHOTS

ANGOLA

En konstig prick vi sprang på när vi besökte Läkare utan gränser
En liten promenad i Luanda Några barn Några av oss som var där
Våran skjuts då och då ut till Quissala Besök vid ett stenrös där det fanns en skalle i en trälåda Några av barnen på Quissala

Tillbaka till första sidan

© FOTO - MIKAEL PLAHN